Polityka prywatności i cookies

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i cookies określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.otosiatka.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 2.
Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest OtoSiatka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Światowida 2/m4, 45-325 Opole, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001068363, NIP: 7543364336, REGON: 52689411 (dalej: Administrator).

Kontakt Administratorem jest możliwy za pomocą:

 1. poczty elektronicznej  – pod adresem: biuro@otosiatka.pl;
 2. poczty tradycyjnej  – pod adresem: ul. Światowida 2/M4, 45-325 Opole;
 3. telefonu  – pod numerem: 798 821 813.

§ 3.
Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienia logowania do Serwisu,
  • realizacji umowy dotyczącej zakupu produktu,
  • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy,chat itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu opinii,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, 
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy zakupu produktu z Serwisu.

§ 4.
Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

§ 5.
Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

§ 6.
Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. 

  Głównym podmiotem powiązanym jest firma:
  Zakład Produkcyjno-Handlowy „SIATEX” Artur Fert z siedzibą w Zamość, kod 22-400 przy ul. Jana Kilińskiego 89a NIP: PL9221009091 , REGON: 290524020

  Regulamin i Polityka partnera:
  Regulamin sklepu:
  https://ogrodzenia24.eu/regulamin-sklepu-pm-5.html
  Polityka Cookies:
  https://ogrodzenia24.eu/polityka-cookies-pm-10.html
  Polityka prywatności:
  https://ogrodzenia24.eu/polityka-prywatnosci-pm-15.html
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim.

§ 7.
Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres  biuro@otosiatka.pl
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

§ 8.
Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies  (niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania Serwisu) – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania z Serwisu służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając nas przed jej przeciążeniem), zapamiętania wybranych przez preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych formularzy on-line, zapisania zawartości koszyka oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosowane są domyślnie, czyli zapisane na komputerze lub  smartfonie osoby w momencie wejścia na naszą stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).
 4. Pozostałe pliki cookie wykorzystywane są jedynie wówczas, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. 
 5. Podczas  wizyty w Serwisie zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli Użytkownik wybiera opcję „Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptuje wszystkie pliki cookie, które są umieszczone w Serwisie oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.   
 6. W przypadku niezbędnych plików cookie zgoda Użytkownika nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.
 7. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, by pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, może wybrać opcję “Odrzuć wszystkie”. Wybierając tę opcję  odrzucone będą wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosuje Serwis.
 8. Użytkownik może szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie, poprzez ustawienia przeglądarki.
 9. Niektóre z plików cookie stanowią dane osobowe, przetwarzane są zgodnie z niniejszą polityką.
 10. Silnik obsługujący serwis to WooCommerce
 11. Serwis korzysta zarówno z adresów email w domenie sklepu [at]otosiatka.pl oraz [at]gmail.com
 12. Dane mogą zostać przetwarzane przez podmioty współpracujące na rzecz realizacji zamówień:
  • – Google (Google LLC (dawniej Google Inc.), Google Ireland Limited oraz inne Affiliate of Google LLC) w celu korzystanie z plików cookie, gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do spersonalizowanych reklam, co obejmuje tagi remarketingowe i tagi konwersji, obsługi poczty elektronicznej i dokumentów.
  • – Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA – w celu obsługi poczty elektronicznej i uruchamiania formularzy za pomocą Microsoft Forms.
  • – wpForms LLC, 2701 Okeechobee Blvd., Ste. 400, West Palm Beach, Florida, 33409, USA – w zakresie przekazywania danych kontaktowych przez formularz
  • – Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzenhausen adres: ul. Industriestr. 2591710 Gunzenhausen, Deutschland, NIP UE: DE812871812  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
  • – BaseLinker Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu, adres: Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, NIP: PL 8971868567, KRS: 0000795513 – do przechowywania danych osobowych zamówień w celu realizacji zamówień złożonych w naszym sklepie,
  • – Meta Platforms, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025,Stany Zjednoczone. W celu korzystanie z plików cookie, gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do spersonalizowanych reklam, co obejmuje tagi remarketingowe i tagi konwersji.
  • – Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Stany Zjednoczone. Główny silnik sklepu dzięki, któremu możemy zaprezentować naszą ofertę.

§ 9.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności i cookies, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Ostatnia zmiana: 28 luty 2024 r.